Blanka Kolibová

Blanka Kolibová

Je vedoucí celého centra ATALANTIS FIT a autorkou projektu – „Vše pro pohyb a zdraví“. Osobně se věnuje zdravému životnímu stylu se zaměřením na vhodnou a vyváženou stravu, každodenní pohyb a duševní pohodu.

Společně se svým manželem doc. MUDr. Petrem Kolibou, CSc., který je lékařským garantem projektu, se snaží o propagaci a vytváření prostoru pro zlepšení kondice těch, kdo si uvědomují význam souladu těla a duše pro kvalitu života.

Současně v rámci činnosti spolku Akademie života, z. s. usiluje o podporu zdravého způsobu života, zdravého životního stylu, poradenství a také pořádaní a podpora u společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí v této oblasti.

Centrum ATALANTIS FIT plánuje podporu přednáškové činnosti zaměřené na zdravý způsob života a zdravý životní styl. Spolupracuje také se spolky zaměřené na občany s handicapem a jejich aktivity (např. Černí koně, z.s. Praha).